Spinoza Seminar 10 oktober 2012 

 

De werkplaats Spinoza uit het O. Oostende heeft bij zijn stichting het idee opgevat om het gedachtengoed van Spinoza te helpen uitdragen. Vorig jaar hadden we de eerste – druk bijgewoonde - editie waarin Spinoza als de filosoof van de blijheid werd gebracht. Dit jaar belicht de filosofe Sonja Lavaert ( Dr. in de filosofie, docente aan de VUB en auteur ) de politieke betekenis van Spinoza.

Dit boeiend seminar ging door op woensdag 10 oktober 2012 om 19 uur in Hotel & Restaurant Van der Valk te 8020 Oostkamp.

 

Dr. Sonja Lavaert bezorgde ons een goed gestoffeerde Spinoza lezing, die als volgt ingedeeld was:

1. Leven, werken, context.

2. Politieke betekenis Spinoza vanuit extern perspectief, in de teksten van tijdgenoten, voor- en tegenstanders, die hij heeft beïnvloed of door wie hij is beïnvloed, waarin hij een rol speelt.

3. Politieke betekenis Spinoza intrinsiek, in zijn teksten: TTP, Ethica, TP.

4. Enkele conclusies: politieke betekenis nu.

 

In haar studie en onderzoek is ze ooit vertrokken bij Dante, de Renaissance en Machiavelli, om bij Spinoza terecht te komen. O.m. de politieke betekenis ervan gaf dan weer aanleiding om terug te komen waar ze vertrokken was, nl. terug bij Dante en Machiavelli.

 

Als inleiding op haar slot, poneerde dr. Lavaert dat de revolutionaire betekenis en de radicale verlichting van Spinoza vandaag nog steeds gelden. Dit betekent 'dat we zijn thema’s en kritiek kunnen toepassen in een reflectie over het actuele politieke leven en actuele democratie. Spinoza’s stellingen en argumenten kunnen dienen als instrument om vooroordelen te doorprikken, discoursen te analyseren, vanzelfsprekendheden in vraag te stellen, om het heersende denken, de cultuur en concrete beleidsvoeringen te analyseren, wegen en beoordelen. '

Meteen een apotheose die in de huidige actualiteit zijn weerklank kan vinden.

 

Freddy Lioen

 

 

Je kan hier een transcript van de lezing ophalen.