Alweer een schot in de roos met het Spinoza seminar!

Voor de 4de maal op rij organiseerde de AL Spinoza het jaarlijks Spinoza-seminar. Ook deze keer mochten we een tot in de nok gevulde zaal verwelkomen. 

In zijn inleiding verduidelijkte organisator en voorzitter Freddy  hoe de naamgeving van de Werkplaats tot stand gekomen is en blikte hij terug op wat in de voorbije jaren voorafging:  gerenommeerde Belgische Spinozakenners, Tineke Beekman, Sonja Lavaerts en Prof Herman De Dijn  gaven achtereenvolgens lezingen over ‘Spinoza en het vrije denken’, ‘De politieke betekenis van Spinoza’, en  ‘Zijn opvatting over filosofische t.g.o. geopenbaarde religie’. Het bekijken van deze filosoof vanuit een telkens ander perspectief is een uiterst boeiend en leerrijk vervolgverhaal, waarop de lector bevestigde dat er voldoende stof resteert om nog een aantal jaren door te gaan.

Vandaag ontrafelt Prof Piet Steenbakkers Spinoza’s relatie met het Jodendom en analyseert hij de dualiteit van banden en spanningen, hoe deze ontstaan zijn en hoe deze het denken en handelen van de filosoof beïnvloed hebben.  De Professor schetst uitgebreid de Spinoza-familie in de 17de eeuwse religieuze,  politieke en sociale context. We leren dat Spinoza’s vader een succesvol zakenman was, die zijn zoon opgezadeld heeft met een torenhoge schuldenlast, waaraan hij op een handige manier wist te ontkomen. We zien de jonge Spinoza als vroom doch kritisch en rebels onder invloed van meerdere van zijn vrienden en filosofen. We vernemen dat hij vlot zijn bijdragen betaalt aan de Joodse gemeenschap doch niet nalaat om hun waarden en dogma’s in vraag te stellen...

 

Het boeiende en  uitgebreid betoog werd door de Prof onder vorm van slides beschikbaar gesteld en kan hier download worden.